Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do MŠ 2020/2021

 

 

ZÁPIS DO 

 

pro školní rok 2020/2021

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU

(v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19)

 

 

 

Termín podání žádostí:

 

pondělí 4. a úterý 5května 2020

 

 

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

 

 

 

 

 

Přijímání žádostí o příjetí

 

  1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE  www.zapisdoms.brno.cz
  2. Žádost vyplňte, vytiskněte !!!PODEPIŠTE!!!
  3. K žádosti přiložte KOPII rodného listu dítěte
  4. PROHLÁŠENÍ že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), 
  5. KOPII očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 

      6. PROHLÁŠENÍ o trvalém pobytu nespádového dítěte (vzor viz níže)

      7. Dokumenty doručte mateřské škole (↓)

 

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE

  1. E-mailem s elektronickým podpisem (Do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“)
  2. Datovou schránkou ar4kn4v
  3. Poštou
  4. E-mailem (bez elektronického podpisu). Následně Vám bude určen den (či po dohodě upřesněn), kdy přijdete žádost osobně podepsat do školy (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“)

 

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.

 

Sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejněny identifikátory rozhodnutí o příjetí a další pokyny pro vyzvednutí dokumentu

 

 

KONTAKTY:

Mateřská škola, Brno, Oderská 2

Oderská 2, 625 00 Brno

e-mail: msoderska@tiscali.cz

datová schránkar4kn4v

Telefon: +420 547 353 077, +420 607 077 570

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí, 8:00 - 11:00 hod.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Vzor textu Čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

Dne ……………………….                                                                   Podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

Vzor textu Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).


 

Dne ……………………….                                                           Podpis zákonného zástupce

 

_________________________________________________________________________________

 

Vlastní přijímací řízení můžete sledovat na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz