Jdi na obsah Jdi na menu

Cena a úhrada stravného

Ceny stravného
Kategorie děti 3 – 6 let           34,- Kč         
přesnídávka                            9,- Kč                                  
oběd                                      17,- Kč
svačina                                   8,- Kč
 
Kategorie děti 7 – 10 let          38,- Kč
přesnídávka                            10,- Kč
oběd                                        19,- Kč
svačina                                      9,- Kč           

 

Úhrada stravného - způsob a podmínky placení

 

Platba za školní stravování (stravné) je prováděna společně s úplatou za předškolní vzdělávání (školné). Platí se vždy na daný měsíc, nejpozději do 15. dne v měsíci.
 
Způsob úhrady:
 
•  Trvalým příkazem z běžného účtu
- úhrada se provádí na účet č. 38637621/0100
- plaťte souhrnnou částku 1.184,- Kč (děti do 6 let strava 714,- Kč + úplata za předškolní vzdělávání 470,- Kč; předškoláci školné neplatí!) nebo 798,- Kč (děti od 7 let za stravu). 
- uvádějte variabilní symbol (identifikuje strávníka)
 
•  Hotově u vedoucí školní jídelny.
 
Vyúčtování přeplatků
 
Přeplatky za stravné jsou vyúčtovány jednou ročně po skončení školního roku nebo při ukončení školní docházky. Přeplatky se vrací zpět na účet, který je vyplněn v přihlášce ke stravování.
 
Odhlašování a přihlašování strávníků
Odhlásit (přihlásit) strávníka ze stravování je možné den předem do 13 hod, v pondělí ráno do 7 hod, a to telefonicky na čísle 547 353 077 nebo písemně do sešitu ve školce.
Rodiče si mohou vyzvednout oběd pouze 1. den nemoci do svých čistých jídlonosičů (nikoli jiných nádob!) v kuchyni, v době od 11.30 do 11.45 hod. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat!
 
MŠ neposkytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stavy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou. Z provozních důvodů není možné zvlášť připravovat nebo jinak upravovat pokrmy pro děti se zdravotním omezením.
 
S dotazy a připomínkami ke školnímu stravování nebo ohledně plateb se obracejte na vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 547 353 077 nebo osobně v kanceláři ŠJ.