Jdi na obsah Jdi na menu

Organizace stravování

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování dětem přijatým k docházce do mateřské školy. Stravování dětí se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon, § 119.

Režim stravování
  7.00 hod                      rozvoz nápojů do jednotlivých tříd (pitný režim)
  8.45 - 9.15 hod           přesnídávka
11.45 - 12.15 hod         oběd
14.30 - 15.00 hod         svačina 

Ceny stravného

Kategorie děti 3 – 6 let           37,- Kč                  / trvalým příkazem 740,- Kč
Kategorie děti 7 – 10 let         41,- Kč                  / trvalým příkazem 820,- Kč

 

Pro školní rok 2021/2022 je úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 480,- Kč.

 

Úhrada stravného a školného

Číslo účtu školy: 38637621/0100

Platí se vždy na daný měsíc, nejpozději do 15. dne v měsíci.

•  Trvalým příkazem z běžného účtu - plaťte souhrnnou částku 1.220,- Kč (stravné 740,- Kč + školné 480,- Kč, předškoláci školné neplatí!) nebo částku 820,- Kč (děti od 7 let za stravu). Uvádějte variabilní symbol - identifikuje strávníka.

•  Hotově u vedoucí školní jídelny.

 

Vyúčtování přeplatků

Přeplatky za stravné jsou vyúčtovány jednou ročně po skončení školního roku nebo při ukončení školní docházky. Přeplatky se vrací zpět na účet, který je vyplněn v přihlášce ke stravování.

 

Odhlašování a přihlašování strávníků

Odhlásit / přihlásit strávníka ze stravování je možné den předem do 13 hod, v pondělí ráno do 7 hod, na čísle 607 077 570 nebo písemně do sešitu ve školce.

Rodiče si mohou vyzvednout oběd pouze 1. den nemoci do svých čistých jídlonosičů (nikoli jiných nádob!) v kuchyni, v době od 11.30 do 11.45 hod. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat!

 

MŠ neposkytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou. Z provozních důvodů není možné zvlášť připravovat nebo jinak upravovat pokrmy pro děti se zdravotním omezením.

 

30. srpna 2021