Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis Ukrajina

 

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
Оголошення про проведення спеціального зарахування на дошкільну освіту у 2022/2023 навчальному році відповідно до ст. 2 Закону № 67/2022 Зб. (Lex України освіти)

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH:  0
ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ:  0

sběr žádostí v MŠ: 15.6.2022, 10:00 - 13:00 hodin
збір заявок в дитячих садках: 15.06.2022, 10:00 - 13:00 год.

Kritéria přijímání/ Критерії прийому:
pouze děti ze spádové oblasti/ Тільки діти з багатодітної області
věk dítěte/ Вік дитини
v případě volné kapacity školy/ у разі наявності вільного приміщення школи

 

Oznámení

Žádost