Jdi na obsah Jdi na menu

Veškeré aktuální informace pro rodiče naleznete v sekci "PRO RODIČE - NÁSTĚNKA NOVINEK"

 

 

 

 

Logická olympiáda 2023

V letošním roce probíhá již 15.ročník soutěže pořádané Mensou Česko. Soutěž je určena i pro děti z mateřských škol. Registrace probíhá do 30.září 2023

 

Více informací naleznete na:

 http://www.logickaolympiada.cz

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše školka byla vybudována v roce 1979 spolu se sídlištní výstavbou Městské části Starý-Lískovec a od té doby poskytuje předškolní vzdělávání a rozvoj dětem převážné z této městské části. 

Děti jsou rozděleny do 3 smíšených tříd - červený, žlutý a zelený domeček.

dsc_0229.jpg dsc_0255.jpg dsc_0198.jpg

Realizujeme školní vzdělávací program  "Svět je místo k radování", jehož cílem je dosáhnout u dětí klíčových kompetencí:

1) k učení

2) k řešení problémů

3) komunikativních

4) sociálních a personálních

5) činnostních a občanských 

 img_e0808.jpg img_e0891.jpg img_e0844.jpg

Integrovaný celoroční vzdělávací program přispívá k rozvoji dítěte a jeho učení ve všech vzdělávacích oblastech, určených Rámcovým vzdělávacím programem.

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická (sebeobsluha, lidské tělo, zdraví a životní návyky, ochrana zdraví,bezpečí, aktivní pohyb)

2. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická - jazyk a řeč, poznávání, představivost, fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city, vůle (předměty a jejich vlastnosti,časové pojmy, dorozumívání mezi lidmi, vývoj a změna, poznávání, prožívání)

3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální (láska, pochopení, vztahy, přátelství, pravidla chování, práva a povinnosti, rodina a domov)

4. Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní (svátky, oslavy, slavnosti, společenské role, práce a činnosti, kultura a umění lidí)

5. Dítě a svět – oblast environmentální (živá a neživá příroda, ekologie, planeta,látky a jejich vlastnosti, věda technika, jiné národy)

dsc_0209.jpg dsc_0183.jpg dsc_0176.jpg