Jdi na obsah Jdi na menu

Veškeré aktuální informace pro rodiče naleznete v sekci "PRO RODIČE - NÁSTĚNKA NOVINEK"

 

 

Otevření MŠ

 

Mateřská škola bude od pondělí 10.5.2021 otevřena v běžném režimu pro všechny přijaté děti bez povinnosti testování a bez povinnosti nosit ochranu dýchacích cest.

Pro ostatní osoby  vstupující do školy nadále platí povinnost nosit respirátor.

Ke stravování jsou všechny děti přihlášeny, pokud potřebujete odhlásit, tak učiňte  co nejdříve na tel. 607077570.

 

info nástěnka

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše školka byla vybudována v roce 1979 spolu se sídlištní výstavbou Městské části Starý-Lískovec a od té doby poskytuje předškolní vzdělávání a rozvoj dětem převážné z této městské části. 

Děti jsou rozděleny do 3 smíšených tříd - červený, žlutý a zelený domeček.

dsc_0229.jpg dsc_0255.jpg dsc_0198.jpg

Realizujeme školní vzdělávací program  "Svět je místo k radování", jehož cílem je dosáhnout u dětí klíčových kompetencí:

1) k učení

2) k řešení problémů

3) komunikativních

4) sociálních a personálních

5) činnostních a občanských 

 img_e0808.jpg img_e0891.jpg img_e0844.jpg

Integrovaný celoroční vzdělávací program přispívá k rozvoji dítěte a jeho učení ve všech vzdělávacích oblastech, určených Rámcovým vzdělávacím programem.

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická (sebeobsluha, lidské tělo, zdraví a životní návyky, ochrana zdraví,bezpečí, aktivní pohyb)

2. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická - jazyk a řeč, poznávání, představivost, fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city, vůle (předměty a jejich vlastnosti,časové pojmy, dorozumívání mezi lidmi, vývoj a změna, poznávání, prožívání)

3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální (láska, pochopení, vztahy, přátelství, pravidla chování, práva a povinnosti, rodina a domov)

4. Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní (svátky, oslavy, slavnosti, společenské role, práce a činnosti, kultura a umění lidí)

5. Dítě a svět – oblast environmentální (živá a neživá příroda, ekologie, planeta,látky a jejich vlastnosti, věda technika, jiné národy)

dsc_0209.jpg dsc_0183.jpg dsc_0176.jpg