Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis

ZÁPIS DO

 

pro školní rok 2023/2024

 

 

 

Přihlášku lze vygenerovat samostatně od 1.4.2023 do 30.4.2023 na stránkách www.zapisdoms.brno.cz nebo po elektronické  domluvě s ředitelkou školy na www.msoderska@tiscali.cz.

 

 

Přijímání žádostí o přijetí

 

Způsob doručení

  1. do datové schránky školy  ar4kn4v
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), msoderska@tiscali.cz
  3. osobním podáním  3.5.2023, 8:30 - 16:00 hodin, 4.5.2023, 10:00 - 12:00 hodin

 

Doklady k zápisu

  • žádost - řádně vyplněná, potvrzená dětským lékařem o očkování dítěte
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz k k doložení místa trvalého pobytu dítěte
  • doklad o přechodném pobytu dítěte v případě cizinců, ze kterého vyplývá, která škola je pro dítě spádovou.

V případě cizinců tyto agendy spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR 

Kontakt na regionální pracoviště Brno: adresa Brno, Hněvkovského   tel: 543 213 313, 543 214 316

 Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V případě, že nebudou k přihlášce doloženy výše uvedené přílohy, či potvrzeno řádné očkování, NENÍ přihláška kompletní a je v systému zařazena jako „čekající“ na doložení potřebných dokladů. V následujících dnech Vám bude zaslán email s přehledem podkladů, které o Vás mateřská škola eviduje a současně obdržíte i přehled přidělených bodů. Součástí e-mailu bude stanoven termín, kdy budete moci využít možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a případně tyto podklady doplnit, tak abyste získali plný počet bodů, dle stanovených kritérií.

Od 17.5.2023 bude probíhat zápis, který můžete sledovat na internetu   www.zapisdoms.brno.cz                                   

 

Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

  • proběhne do 30 dnů od přijetí přihlášky
  • odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat s informací o předání rozhodnutí

 

 

 Bližší informace najdete na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

 

Zápis LEX Ukrajina proběhne ve stejném termínu.

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

     У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

     Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

     документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let))

     довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

Žádost