Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis

 

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ

 pro školní rok 2024/2025

 

Podrobné informace včetně průběhu přijímacího řízení naleznete na stránkách: http://www.zapisdoms.brno.cz

  

1. Výdej přihlášek:

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ lze získat od 15.4.2024 do 14.5.2024 elektronicky na stránkách http://www.zapisdoms.brno.cz  ve tvaru pdf nebo v MŠ po předchozí domluvě na email:   msoderska@tiscali.cz  .

 

2. Sběr přihlášek:

13.5. 2024 od 8:00 - 16:00 hodin

14.5.2024 od 8:00 - 13:00 hodin

Přineste do MŠ vyplněnou a podepsanou přihlášku, potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte a OP k ověření bydliště, popřípadě doklady o přechodném bydlišti.

3. Nahlížení do spisu:

22.5.2024 (Zákonní zástupci mohou připomínkovat bodové ohodnocení; pokud má někdo pochybnosti, může přijít, případně do té doby doplnit, co chybí - přihlášky s výhradou)

4. Přijímací řízení: od 23.5.2024: Předběžné výsledky přijetí se otevřou rodičům. Můžete sledovat na internetu na www.zapisdoms.cz . Vydávání rozhodnutí o přijetí.

5. Rozhodnutí o přijetí nebo Rozhodnutí o nepřijetí  Vašeho dítěte si můžete vyzvednout po emailovém nebo telefonickém kontaktu z MŠ, kde bude uveden den i čas vyzvednutí!

6.  Nejpozději do 3.6. 2024  Zpětvzetí  žádosti (Rodič se rozhodnul, že dítě nastoupí do 1 MŠ, na ostatních MŠ se tímto správní řízení zastavuje, tímto krokem uvolní místa na ostatních MŠ pro ostatní zájemce)

7. Od 6.6.2024  Tisk a vydávání rozhodnutí o nepřijetí.