Jdi na obsah Jdi na menu

Školní jídelna

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování dětem přijatým k docházce do mateřské školy. Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon, § 119.

 

Režim stravování
  7.00 hod                   rozvoz nápojů do tříd (pitný režim)

  8.45 – 9.15 hod        přesnídávka

11.45 – 12.15 hod      oběd

14.30 – 15.00 hod      svačina

 

Stravné

Děti 3 – 6 let               50,- Kč            / měsíční platba 1.000,- Kč

Děti 7 – 10 let             54,- Kč            / měsíční platba 1.080,- Kč

 

ÚPLATA  ZA  VZDĚLÁVÁNÍ  V MŠ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2024/2025

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stanovuje

v mateřských školách, které zřizuje MČ Brno – Starý Lískovec, ve školním roce 2024/2025 výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 900,-.

 

Platba stravného a školného

Číslo účtu školy 38637621/0100

  • Trvalým příkazem - z běžného účtu u kterékoliv banky. Plaťte souhrnnou částku za stravné a školné ve výši 1.900,- Kč, nebo pouze stravné (předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky). Uvádějte variabilní symbol a do textu uveďte jméno dítěte (strávníka).
  • Poštovní poukázkou - obdržíte ji na začátku každého měsíce.

Platí se vždy na daný měsíc, platba musí na našem účtu nejpozději do 15. dne v měsíci.

 

Vyúčtování přeplatků

Přeplatky za stravné jsou vyúčtovány jednou ročně po skončení školního roku nebo při ukončení docházky do MŠ. Vrací se zpět na účet, který je vyplněn v přihlášce ke stravování.
V případě platby poštovní poukázkou se přeplatky za odhlášené obědy odpočítávají ze stravného následujícího měsíce.

 

Odhlašování a přihlašování stravy

Strávník má nárok na stravu pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

Odhlášky stravy se provádějí písemně do sešitu ve školce nebo telefonicky na čísle 607 077 570, 547 353 077, nejpozději den předem do 13 hod, v pondělí ráno do 7 hod.
Odhlášky odpolední svačiny se provádějí písemně do sešitu u jednotlivých tříd nebo telefonicky.

 

Rodiče si mohou vyzvednout oběd pouze 1. den nemoci do svých čistých jídlonosičů v kuchyni, v době od 11.30 do 11.45 hod. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat!

 

MŠ neposkytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, doloží tuto skutečnost potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy je nutné si dohodnout s vedoucí školní jídelny a kuchařkou. Z provozních důvodů není možné zvlášť připravovat pokrmy pro děti se zdravotním omezením.

 

 

1. září 2023